Общини

Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева Баня
Трекляно

Община БОБОВ ДОЛ

 

ОУ "Никола Вапцаров"

Населено място: гр. Бобов дол
адрес: ул."Н. Вапцаров" №1
тел: 0702 / 63903
e-mail: ou_bobov_dol@abv.bg

 

Професионална гимназия Населено място: гр. Бобов дол
адрес: кв. "Миньор"
тел: 0702 / 99 505
e-mail: pg_bobovdol@abv.bg

 

СОУ "Христо Ботев" Населено място: гр. Бобов дол
адрес: ул."Св. св. Кирил и Методий" № 12
тел: 070262256
e-mail: sou_bobovdol@abv.bg

 

СОУ "Д-р Петър Берон" Населено място: гр. Бобов дол
адрес: ул."Васил Коларов" № 1
e-mail: cou_pberon_bd@abv.bg

 

Начало

Община БОБОШЕВО

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Населено място: гр. Бобошево
адрес: ул."Кирил и Методий"1
тел: 07046 / 2433
факс: 07046 / 2433
e-mail: ou_boboshevo@abv.bg

Начало

Община ДУПНИЦА

 

ВСОУ "Димчо Дебелянов" Населено място: гр. Дупница
адрес: УЛ."ЦАР САМУИЛ"№9
тел: 0701 / 52738
e-mail: vsou_dupnica@abv.bg

 

Гимназия "Христо Ботев" Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Цар Самуил" №9
тел: 0701 / 52758, 31661
e-mail: genovvevar@abv.bg

 

ОУ "Св. Климент Охридски" Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Ю.Венелин" №92
тел: 0701/ 52226
e-mail: ousvklohridski@abv.bg

 

ОУ "Евлоги Георгиев" Населено място: гр. Дупница
адрес: ул. Кулата 13
тел: 0701/ 50261, 38146
e-mail: ou_еgd@abv.bg

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."В.Търново'' 19
тел: 0701/ 52286, 52543
e-mail: kim_dupnitsa@abv.bg

 

ОУ "Неофит Рилски" Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Братя Миладинови" №3
тел: 0701 / 50911
e-mail: neofit.rilski@abv.bg

 

ОУ "Христаки Павлович" Населено място: гр. Дупница
адрес: ул. " Орлинска "13
тел: 0701 / 52546
e-mail: ou_hr_pavlovich@abv.bg

 

Професионална гимназия "Акад. С. П. Корольов"

Населено място: гр. Дупница
адрес: ул. Орлинска № 70
тел: 0701 / 51834 : 51835
факс: 0701 / 51834
e-mail: pg_koroljov@abv.bg

 

Професионална гимназия по облекло и стопанско управление

Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Никола Лазарков"№1
тел: 0701/ 50902
факс: 0701 / 50903
e-mail: pgosu_dupnica@abv.bg

 

Професионална гимназия по транспорт Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Патриарх Евтимий" №21
тел: 0701 / 50282, 52486
e-mail: pg_transport_d@abv.bg

 

Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии

Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Велико Търново" № 6
тел: 0701 / 51096, 51097
e-mail: pgxvxt@abv.bg

 

СОУ " Св. Паисий Хилендарски" Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Страхил войвода" №5
тел: 0701 / 52545, 41738
e-mail: souphd@abv.bg

 

Частен професионален колеж по спорт и здраве Населено място: гр. Дупница
адрес: ул."Никола Лазарков" №2
тел:
e-mail: kolegsport@abv.bg

 

ОУ "Христо Ботев" Населено място: с. Крайници
адрес: ул."Здравец" №1
тел: 07033 / 2180
e-mail: ouhristo_botev_krainici@abv.bg

 

ОУ "Христо Ботев" Населено място: с. Самораново
адрес: ул. "Георги Димитров" 28
тел:
e-mail: ou_samoranovo@abv.bg

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: с. Яхиново
адрес: ул. "Христо Ботев" № 69
тел: 07032 / 2337
e-mail: ou_jahinovo@abv.bg

 

Начало

Община КОЧЕРИНОВО

 

СОУ "Христо Ботев" Населено място: гр. Кочериново
адрес: бул."Св.Иван Рилски"
тел: 07053 / 2236, 2220
e-mail: sou_kocherinovo@abv.bg

 

 

Помощно училище-интернат "Никола Вапцаров" Населено място: с. Стоб
адрес: ул."Партизанска" 12
тел: 07058 / 2368, 2330
e-mail: pui_stob@abv.bg

 

Частна професионална гимназия по предприемачество и нови технологии "ПОЛЕТ" Населено място: с. Бараково
адрес: ул."Крайречна" 1
тел: 0878 924904
e-mail: polet@cbbbg.com

 

Начало

Община КЮСТЕНДИЛ

 

НУ "Св. Кл. Охридски" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: ул. "Георги Паспалев" № 11
тел: 078 / 552365
e-mail: ps_kn@mail.bg

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: ул. "Гладстон" № 2
тел: 078 / 552361, 552360
e-mail: oukm_kn@abv.bg

 

ОУ "Даскал Димитри" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: бул. "Дондуков" №43
тел: 078 / 522390, 527452
e-mail: d_dimitri@abv.bg

 

ОУ "Проф. Марин Дринов" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: бул.''България'' 35
тел: 078 / 528034, 533482
факс: 078 / 550656
e-mail: oumdkn@abv.bg

 

ОУ "Иван Вазов" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: ул. "София" №6
тел: 078 / 522187, 523520
факс: 078 / 522187
e-mail: vazov_kn@abv.bg

 

ОУ "Христо Ботев" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: ул."Спартак" № 21
тел: 078 / 547881
e-mail: petoo_ou@abv.bg

 

ОУ " Св. Паисий Хилендарски" Населено място:г р. Кюстендил
адрес: ул. "Ефрем Каранов" -33
тел: 078 / 528174, 546144
e-mail: zet_62@abv.bg

 

ОУ "Ильо Войвода" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: ул. "Кокиче" № 7
тел: 078987778
e-mail: sedmo_ou_kn@abv.bg

 

Гимназия "Неофит Рилски" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: бул. "Цар Освободител" №2
тел: 078 / 552279, 552278
e-mail: g_nrilski_kn@abv.bg

 

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Населено място: гр. Кюстендил
адрес: ул. "Цар Освободител" №2
тел: 078 / 552429, 552428
e-mail: eg_kn@abv.bg

 

Професионална гимназия по лека промишленост
"Вл. Димитров-Майстора"
Населено място: гр. Кюстендил
адрес: ул. "Искър" № 5
тел: 078 / 524056
факс: 078 / 524056
e-mail: pglp_kustendil@abv.bg

 

Професионална гимназия по икономика и
мениджмънт "Йордан Захариев"
Населено място: гр.Кюстендил
адрес: ул. "19-ти февруари " № 28
тел: 078 / 522464, 522238
факс: 078 / 522238
e-mail: it_kustendil@abv.bg

 

Професионална гимназия по селско
стопанство "Св. Кл. Охридски"
Населено място: гр.Кюстендил
адрес: бул."Цар Освободител" №253
тел: 078 / 522770, 522506
факс: 078 / 522770
e-mail: pgss_kyustendil@abv.bg

 

Професионална гимназия по туризъм
"Н. Й. Вапцаров"
Населено място: гр.Кюстендил
адрес: ул."Раковски" № 2
тел: 078 / 522713, 526332
факс: 078 / 522713
e-mail: pgt_kyustendil@abv.bg

 

Природоматематическа гимназия
"Проф. Емануил Иванов"
Населено място: гр.Кюстендил
адрес: ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11
тел: 078 / 552258, 552259
факс: 078 / 552258
e-mail: pmg_kn@abv.bg

 

Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов" Населено място: гр.Кюстендил
адрес: ул."Кокиче" №7
тел: 078 / 520279, 522687
e-mail: ptg_kn@abv.bg

 

Спортно училище "Васил Левски" Населено място: гр.Кюстендил
адрес: ул. "Спартак" № 21
тел: 078 / 552249, 543018
e-mail: suvlkn@abv.bg

 

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: с. Раждавица
адрес: с.Раждавица
тел: 079 37 30 56
e-mail: nu_rajdavica@abv.bg

 

Начало

Община НЕВЕСТИНО

 

ОУ "Христо Ботев" Населено място: с. Невестино
адрес: ул. "Владимир Поптомов" №33
тел: 07915 8888
e-mail: ou_nevestino@abv.bg

 

Начало

Община РИЛА

 

ОУ "Аверки Попстоянов" Населено място: гр. Рила
адрес: ул."Димо Хаджидимов" № 6
тел: 07054 / 2242
e-mail: sourila@abv.bg

 

Начало

Община САПАРЕВА БАНЯ

 

ОУ "Христо Ботев" Населено място: гр. Сапарева баня
адрес: ул. "Княз Борис ІІІ" № 3
тел: 0707 / 23531, 98906
e-mail: ou_sapareva_bania@abv.bg

 

Професионална гимназия по туризъм и администрация "Алеко Констонтинов" Населено място: гр. Сапарева баня
адрес: ул. "Княз Борис ІІІ" №3
тел: 0707 / 98 915
e-mail: pgta@abv.bg

 

Начало

Община ТРЕКЛЯНО

 

ОУ "Св. Климент Охридски" Населено място: с. Трекляно
адрес: с. Трекляно
тел: 07927 / 6336
e-mail: ou_trek@abv.bg

 

Начало