2013 г.
Презентация на резултатите от изпитите за прием след VІІ клас - pdf формат - ppt формат

2012 г.
Презентация на резултатите от изпитите за прием след VІІ клас - ppt формат

2011 г.
Презентация на резултатите от изпитите за прием след VІІ клас - pdf формат - ppt формат